Onze maatregelen rondom Covid-19
Afgelopen maanden leven wij in een uitzonderlijke tijd en moeten wij proberen een verdere verspreiding van het covid-19 virus te voorkomen
Daarbij hebben wij elkaar nodig, bij ons werk en ook privé. Dat, dat niet altijd eenvoudig is hebben wij de afgelopen maanden wel ervaren.
Door afstand te houden, geen ziekteverschijnselen te hebben, protocol van het RIVM te handhaven, zorgen onze medewerkers er voor om onzichtbare elementen zoals;
virussen, schadelijke bacteriën en overige onzichtbare ziektekiemen, niet over te dragen aan onze opdrachtgevers.
De vochtdruppeltjes bij hoesten en niezen, daar verspreidt een virus door en handen wassen met warm water en zeep blijft altijd zeer nodig.
Schoonmaken en hygiëne is essentieel want niet schone werkplekken en ongeventilleerde ruimten, maken mensen ziek en is geen veilige werkomgeving.
Daarom werken wij aan een schone en frisse werkplek want hygiëne werkt mede tegen verspreiding van het corona virus.
Hand -desinfectie middel (gel) alleen gebruiken wanneer je niet in de gelegenheid bent om je handen te wassen.